Lidová hudba, různé hudební formy

Lidová hudba, je ryze spontánní projev lidové hudebnosti. Jedná se o písně a tance, ale též o obyčeje a zvyky, při nichž hraje hudba významnou roli.

Základem evropské lidové hudby je píseň. Mnohé z písní byly natolik oblíbeny, že si je předávaly celé generace a staly se tak nejpřirozenějším a také nejčistším projevem obecné hudebnosti, současně však též neocenitelným dokumentem hudebních kořenů příslušného etnika. Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě. Folklór vznikal a dosud vzniká v nejrůznějších částech světa a na mnoha místech je dosud jediným hudebním projevem vůbec. Velmi se různí podle kontinentů, zemí a tradic v melodice, rytmu i harmonii a odlišnost užívaných hudebních nástrojů). Zatímco v některých světadílech dosud žije a vzniká, v některých zemích, hlavně evropských v průběhu 20. století téměř vymizel. Je to důsledek komercionalizace umění, které drtí prostřednictvím mediální globalizace průměrné umělé hudební tvorby vše, co podobnými možnostmi a metodami šíření nedisponuje. Témata lidové hudby hudby nacházíme v umělé hudbě od středověku dodnes; skladatelé se k nim stále znovu vracejí jako k nevyčerpatelné inspiraci. V generaci skladatelů první poloviny 20. století nacházíme osobnosti, které jí ve své tvorbě vyhradily zásadní místo a důkladně ji studovaly i z hlediska sémantického.

Zvláštní hudební styl je spojením evropské klasické a lidové hudby. Vznikl tak zábavní hudební žánr, který je dodnes v širokém spektru využíván k prezentaci pro ni typickou pochodovou, smuteční, taneční (polkou, valčíkem) také i koncertní hudbou (například lázeňské promenádní koncerty).

Mazurka

Mazurka

Více..

Valčík

Valčík

Více..

Polka

Polka

Více..

Čardáš

Více..

Mazurek

Mazurek

Více..

Srbské kolo

Kolo

Více..

Krakowiak

Krakowiak

Více..

Kvapík

Kvapík

Více..

Capricco

Capriccio

Více..

Paso doble

Paso doble

Více..

Landler

Landler

Více..

Furiant

Furiant

Více..

Sousedská

Sousedská

Více..

Pro akordeon

Pro akordeon

Více..

Dumka

Dumka

Více..

Gavota

Gavota

Více..

Tango

Tango

Více..

Intermezzo

Intermezzo

Více..

Variace

Variace

Více..

Scherzo

Scherzo

Více..

Pro housle

Pro housle

Více..

Concertino

Concertino

Více..

Toccata

Toccata

Více..

Burleska

Burleska

Více..

Narodil se kristus pán

Vánoční koledy

Více..

Šotyš tanec

Šotyš

Více..

Pochod

Pochod

Více..

Instruktivní skladby

Pro klavír

Více..

Skladatel Vít.Juřina

Český rozhlas vysílal v jejich provedení zejména Koncertní valčík pro dechový orchestr a tři pozouny, Capriccio pro hoboj s dechovým orchestrem, Brilantní valčík se sólovým klarinetem, Burleskní kvapík pro dva klarinety a Burleska pro fagot. V jeho tvorbě naleznete nejen výše udedené hudební formy.