Klasická hudba

Vít.Juřina Klasická hudba, někdy také vážná hudba, odkazuje na uměleckou, duchovní a světskou hudbu, složenou nebo mající kořeny v rámci západní kultury.

Hranice kategorie jsou nejasné.Označením„klasická hudba“ se především myslí hudba která vzniká v době Johana Sebastiána Bacha , Josepha Haydena, Wolfganga Amadea Mozarta a končící v období Ludwiga van Beethovena. V závislosti na kontextu může nebo nemusí pojem „klasická hudba“ zahrnovat současnou klasickou hudbu. V případě hudebního skladatele Vítězslava Juřiny se myslí klasickou hudbou “hudba přesná" tedy hudba zahraná tak, jak jí autor napsal do not. Přesto že každý orchestr zní malinko jinak, je to zásadní rozdíl od takzvané “zábavné hudby” kde jsou rozdíly od původního díla daleko větší.

Hudební skladatel Vít.Juřina

Narodil se v početné rodině Antonína Juřiny. Po absolutoriu odjel do Jugoslávie, kde od roku 1922 do roku 1925 vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Sinji a zároveň zde pracoval jako sbormistr a dirigent. Od roku 1925 do roku 1929 byl kapelníkem městské hudby v Makarske. Až do konce svého života se zabýval komponováním skladeb pro různá hudební tělesa, v roce 1977 vzniklo dílo Concertino pro klavír a smyčcový orchestr a v roce 1979 cyklus Z rodného kraje. Vytvořil 4 orchestrální symfonické tance: Partyzánský tanec, Jihoslovanský tanec , Polský tanec a Bulharský tanec. Své hudebně pedagogické zkušenosti zúročil v instruktivních skladbách pro žáky hudebních škol, i pro individuální a souborovou hru. Pro žákovský pěvecký soubor upravil písně slezské, české, slovenské, ruské, polské, ukrajinské a bulharské. V jeho tvorbě nalezneme: skladby pro klavír, akordeon, valčík, čardáš, symfonické tance a další...

Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku skladby